Info Korporat

Sejarah Penubuhan

Sejarah Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka (PKNM) bermula apabila Kerajaan Persekutuan menggesa agar setiap negeri di negara ini menubuhkan perbadanan kemajuan negeri masing-masing bagi memastikan tahap pembangunan ekonomi dan sosio ekonomi dapat dipertingkatkan. Sebagai sebuah Badan Berkanun, pada ketika itu, setiap PKEN dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan usaha pembangunan ekonomi dan sosial di negeri masing-masing. Ia juga adalah sejajar dengan matlamat kerajaan merealisasikan Dasar Eknomi Baru (DEB) khususnya dalam memastikan penyertaan golongan Bumiputera akan dapat dicapai.

Selain itu, peranan utamanya juga adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan menyusun semula masyarakat melalui pembangunan yang seimbang dan pengagihan pendapatan yang saksama.

Justeru itu menerusi penguatkuasaan Enakmen PKNM iaitu Enakmen No 1 Tahun 1971, PKNM telah ditubuhkan pada 30 April 1971 dengan kakitangan ketika itu hanya seramai 20 orang sahaja.

Matlamat Kerajaan Negeri terhadap penubuhan PKNM pada ketika itu adalah berperanan dalam membangunkan serta memajukan negeri Melaka dalam empat bidang utama iaitu, Perindustrian, Pelancongan, Perumahan,Perniagaan & Perdagangan.


Garis Masa PKNM

                   *Sila Klik Untuk Paparan Yang Lebih Jelas

Tuan Ir. Ridhuan Affandi bin Abu Bakar

Ketua Pegawai Eksekutif

Tuan Haji Abdul Bahar bin Haji Bahari

Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pengurusan Perniagaan & Komunikasi Korporat)

 YBhg. Datuk Lim Chow Beng

Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Pembangunan Projek & Operasi Teknikal)

Tuan Haji Azmi bin A. Rahman

Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif (Khidmat Pengurusan & Kewangan)


SEKSYEN PERUNDANGAN

Nama
Jawatan
Encik Mohd Syahidzuddin bin YahyaPegawai Perundangan

SEKSYEN AUDIT DALAM
NamaJawatan
Encik Mohamad Hafiz bin Mat ShahKetua Juru Audit Dalam

BAHAGIAN PEMBANGUNAN PROJEK
NamaJawatan
Puan Nurul Intan Zaihas binti Zainal
Pengurus Kanan

BAHAGIAN OPERASI TEKNIKAL
NamaJawatan
Encik Mohd Nazimuddin bin Mohamad
Pengurus Kanan

BAHAGIAN KHIDMAT PENGURUSAN
NamaJawatan
Puan Siti Salwah binti Salleh
Pengurus Kanan

BAHAGIAN PENGURUSAN KEWANGAN
NamaJawatan
Puan Noraini binti Md. Basir @Basir
Pengurus Kanan

BAHAGIAN PENGURUSAN ASET
NamaJawatan
Puan Nor Atikah binti Ahmad
Pengurus Kanan

BAHAGIAN INVEST MELAKA
NamaJawatan
Encik Hairulzamani bin Othman
Pengurus Kanan

BAHAGIAN PEMBANGUNAN PERNIAGAAN
NamaJawatan
Tuan Haji Azhar bin Yaacob
Pengurus Kanan

BAHAGIAN KOMUNIKASI KORPORAT

NamaJawatan
Cik Siti Rumaizah binti Mohd Said
Pengurus Kanan

BAHAGIAN PENGURUSAN ANAK SYARIKAT

NamaJawatan
Puan Norpipah binti Mat
Pengurus Kanan

Pencapaian Piagam Pelanggan

Sila klik tab tahun untuk paparan lanjut

BIL.PIAGAM PELANGGANPENCAPAIAN
SEHINGGA 30 SEPT 2019
1Memproses dan membuat keputusan dalam tempoh 14 hari bagi setiap permohonan untuk membeli tapak dan premis perindustrian9/9 (100%)
2(i) Memproses dan membuat keputusan bagi
penyewaan tapak dan premis dalam tempoh 14
hari.

(ii) Menguruskan dokumen perjanjian jualbeli,
sewabeli dan sewa bagi perindustrian tidak
termasuk perjanjian penswastaan dalam
tempoh 14 hari dari tarikh bayaran 10%
dijelaskan.
(29/32) 90.63%

(25/38) 65.70%
3Memproses dan membuat keputusan untuk tawaran
seperti berikut :-

a) Lembaga Tender PKNM
– 45 hari dari tarikh tender ditutup

b) Lembaga Tender Kerajaan Negeri/ lain-lain
– 90 hari dari tarikh tender ditutup

c) Sebutharga
–14 hari dari tarikh sebutharga ditutup
-


-5/8 (62.5%)

4Menyempurnakan bayaran dalam tempoh 14 hari dari tarikh bil-bil dan sijil penilaian tertakluk kepada pengesahan yang dibuat1348 (100%)